Lasten ja nuorten urheiluvalmentajien psyykkinen osaaminen

Lasten ja nuorten urheiluvalmentajien epäasiallinen käyttäytyminen puhuttaa nyt laajasti. Meillä on paljon hyviä valmentajia, jotka kunnioittavat urheilijoita ja toimivat asiallisesti. Ja sitten on niitä toisenlaisia, joista meillä aivan liian monella on kokemuksia… 

Uskon, että lähes poikkeuksetta valmentajat tarkoittavat toiminnallaan hyvää. Kaikilla valmentajilla ei vain ole riittävää psykologista osaamista (tai uskallusta) tämän hyvän välittämiseen lasten ja nuorten hyvinvointia ja kehitystä tukevilla tavoin.

Jokainen valmentaja toimii aina omista lähtökohdistaan: omaan taustaansa, koulutukseensa ja kokemuksiinsa pohjaten. Valmentaja tekee työtään itsellään. Hän välittää niitä tietoja, taitoja ja kokemuksia, joita hänellä on, tietoisesti ja tiedostamattaan. Myös omat ja muiden asettamat odotukset vaikuttavat usein vahvasti.

Valmentaja, kuten kuka vain muukin ihmisten kanssa työtä tekevä, tarvitseekin vahvan asiaosaamisen lisäksi psykologista osaamista. Kykyä tunnistaa omia ja muiden aikeita, tavoitteita ja tarpeita. Kykyä säädellä vaatimusten ja kannustuksen tasapainoa. Sekä taitoa kohdata ja ohjata erilaisia ihmisiä monenlaisissa, joskus hyvinkin paineisissa ja tunteikkaissa, tilanteissa. Jotkut ihmiset ovat näissä taidoissa taitavia. Toiset taas tarvitsevat paljon harjoittelua. On kuitenkin tärkeä huomata, että nämä ovat tosiaan taitoja. Ja taitoja voi harjoitella.

Miten näitä taitoja sitten voi oppia tai vahvistaa? Aivotaidot on lähtenyt ratkaisemaan tätä haastetta luomalla Lasten ja nuorten valmentajan Aivotaidot -koulutus- ja valmennuskokonaisuuden.

Olemme aloittelemassa ensimmäistä kokonaisuutta yhteistyössä jääkiekkoseura Karhu-Kissojen kanssa. Käytännönläheisen Aivotaidot-harjoittelun lisäksi koulutuksessa omaksutaan valmentajan työssä tarpeelliset perustiedot lasten- ja nuorten aivojen toiminnasta sekä kehityspsykologiasta.

Odotan jo innoissani Karhu-Kissojen pelaajille, vanhemmille ja valmentajille lähetetyn ennakkokyselyn vastauksia. Kaikkia niitä sydäntä lämmittäviä kehuja, jotka saan välittää valmentajille. Niitä varmasti on paljon. Ja myös kritiikkejä ja vaikeampia aiheita, joita pääsemme yhdessä valmentajien kanssa rauhallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä pohtimaan ja ratkaisemaan.

Asiat voivat muuttua vain nostamalla (karhu-) kissan pöydälle!

Nina

Lisää artikkeleita

Oppimisstrategiat

Oppimisstrategiat ovat toimintatapoja, joiden avulla uuden opittavan aineksen painaminen muistiin ja muististahaku helpottuvat. Ilman strategiaa oppiminen saattaa jäädä pintatasoiseksi. Oppimisstrategioita opetetaan koulussa, mutta

Aivotaidot kehittyvät ihmissuhteissa

Jokainen vanhempi toivoo lapsensa olevan onnellinen ja menestyvän elämässä. Moni kannustaa lasta hyviin koulusuorituksiin ja kuljettaa harrastuksiin lukuisia kertoja viikossa pysähtymättä pohtimaan,