MindMind® ammattilainen

Valmennus lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille

Vahvista itseluottamustasi ammattilaisena ja syvennä tunne- ja vuorovaikutustaitojasi 

MindMind® valmennuksia myös muille kohderyhmille. Kysy lisää!

Psyykkinen osaaminen ja kannustava vuorovaikutus ovat tärkeä osa lasten ja nuorten kanssa työskentelevän ammattitaitoa.

MindMind® on lasten ja nuorten kanssa työskenteleville suunnattu käytännönläheinen valmennus, jonka avulla vahvistuu Psyykkinen peruskunto™ itsetuntemus ja suhteesi lapsiin. Opit myös ymmärtämään lasten aivojen ja mielen kehitystä sekä niiden tarpeita.

MindMind® valmennus – miksi?

Hyötyjä työntekijälle

 • Kehität tunne- ja vuorovaikutustaitojasi ja saat uusia eväitä lasten ja aikuisten kanssa toimimiseen
 • Lisäät ymmärrystäsi lasten ja nuorten aivoista, mielestä ja niiden kehityksestä
 • Kasvatat psyykkistä peruskuntoasi, itsetuntemustasi ja kirkastat arvojasi ammattilaisena
 • Opit vaatimaan lempeästi – löydät tasapainon vaatimusten ja kannustuksen välillä
 • Löydät uusia ajattelu- ja toimintamalleja haastavien tunteiden ja tilanteiden käsittelyyn

Hyötyjä työnantajalle

 • Luotte työpaikallenne hyvän kasvatustavan mukaista hyväksyvää ja huomioivaa kulttuuria
 • Autatte lapsia ja nuoria kehittymään ja menestymään kannustavassa ilmapiirissä
 • Psyykkiseen osaamiseen panostaminen lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja hyvinvointia
 • Voitte hyödyntää MindMind®-laatustandardia rekrytoinnissanne ja markkinoinnissanne
 • Voitte valita kurssialustallenne lisäkoulutuksia esim. oppimisvaikeuksista tai työhyvinvoinnista tai vahvistaa verkkokurssin vaikuttavuuttaa livevalmennuksilla

Koska lapset ja nuoret ansaitsevat parasta mahdollista kohtaamista ja kasvatusta hyvinvoivilta aikuisilta.

Millainen MindMind® valmennus on?

Verkkovalmennuksen opetuskokonaisuudet käsittelevät aivoja, mieltä ja niiden kehitystä, sisältäen kymmenen aihealuetta. Valmennuksen myötä osallistuja saa voimavaroja, ymmärrystä ja keinoja, joilla oma hyvinvointi ja ammatillinen osaaminen paranee.

MindMind® valmennus on

 • Käytännönläheinen – asioihin pureudutaan ymmärrettävästi ja selkokielisesti
 • Omiin voimavaroihin sovitettu – voit keskittyä tärkeimpiin avainteemoihin tai perehtyä osa-alueisiin syvällisesti harjoitusten ja lisämateriaalien avulla
 • Itsemyötätuntoinen – valmennus siivittää ammattilaisia onnistumisiin myötätuntoisella ja positiivisella otteella
 • Optimaalisen oppimisen tukena – valmennus perustuu vähitellen syventävään tekniikkaan, jonka tiedetään tukevan vahvasti oppimista, asioiden käsittelyä ja oppien siirtymistä arkeen.
Kuva: Pinja’s Photography

Valmentajasi Nina Uusitalo – neuropsykologi ja lätkämutsi

MindMind®-valmennuksen on kehittänyt neuropsykologi (PsL), kouluttaja, valmentaja ja työnohjaaja Nina Uusitalo. Nina toimii yrittäjänä Aivotaidot Oy:ssä ja on Aivotaidot-tietokirjan toinen kirjoittaja. Koulutus- ja valmennustyön ohella Nina tekee työnohjausta ja potilastyötä.

Ninan utelias ja innovatiivinen elämänasenne sekä vankka usko vuorovaikutuksen voimaan ovat toimineet kimmokkeina erilaisten mielen valmennusten kehittämiseen. Ninan oma tausta lasten ja nuorten neuropsykologina, äitinä ja lukuisten vanhempien ja ammattilaisen tukena on vahvistanut ajatusta tämänkaltaisen valmennuksen tarpeellisuudesta. 

Ninan missiona on psykologisen osaamisen juurruttaminen yhteiskuntaan ja erityisesti lasten ja nuorten kanssa toimiviin aikuisiin.

Haluatko kehittyä ammattillisuudessa ja lisätä psyykkistä osaamistasi?

MindMind® valmennus auttaa sinua!

Ota yhteyttä: nina.uusitalo (at) aivotaidot.fi

Löydät meidät myös somesta @aivotaidot ja #mindmind