Psyykkinen osaaminen osaksi lasten ja nuorten valmennustoimintaa –lempeä vaativuus avainasemassa myönteisen kulttuurin luomisessa

STT-tiedote Aivotaidot Oy:n MindMind®-verkkovalmennuksesta lasten ja nuorten urheiluvalmentajille julkaistiin 19.3.2022

Psyykkinen osaaminen ja kannustava lajikulttuuri ovat tärkeä osa nykyaikaista urheiluvalmennusta. Näiden merkitys korostuu entisestään puhuttaessa kasvavista ja kehittyvistä lapsista ja nuorista. Aivotaidot Oy:n yrittäjä, neuropsykologi Nina Uusitalo, on kerryttänyt vankan kokemuksen psyykkisten taitojen valmentajana, kouluttajana ja työnohjaajana, ollen samalla aktiivisesti mukana urheiluseuratoiminnassa vuosien ajan. Omasta kokemustaustasta ja hyvinvoivan mielen merkityksen ymmärtämisestä kumpusikin ajatus aivan uudenlaisen MindMind®-verkkovalmennuksen luomisesta seuroille sekä lasten ja nuorten valmennustoimintaan osallistuville. Uuden valmennuksen tavoitteena on lisätä seuratoimijoiden ymmärrystä aivoista, mielestä ja niiden kehityksestä sekä valjastaa valmennustoiminta entistä enemmän lasten ja nuorten kehitystä tukevaksi voimavaraksi.

Urheiluvalmennuksen tärkeä kasvatuksellinen rooli ja drop out -ilmiön ehkäisy

Valmennuksen kehittäjän neuropsykologi Nina Uusitalon missio on psykologisen osaamisen lisääminen valmennuskulttuurissa koko yhteiskunnan tasolla, erityisesti lasten ja nuorten kohdalla. Urheiluharrastuksen pääasiallinen tavoite on tarjota urheilullisen elämäntavan ja mielekkään tekemisen ohella hyviä eväitä elämää varten – ja osallistua samalla kasvatukseen. Harrastuksilla onkin usein keskeinen rooli lapsen ja nuoren kasvupolulla sekä tärkeä merkitys minäkuvan ja itseluottamuksen rakentumiselle.

”On tärkeää, että nuori kohtaa harrastuksessaan kunnioittavaa kohtelua, eikä suorituksia leimaa pelko virheistä tai valmentajalta saatavista haukuista. Tavoitetila onkin, että valmentaja on aina turvallinen kasvattaja, joka osaa vaatia lempeästi. Myös vanhemmille on tärkeää, että valmentaja on luotettava kasvatuskumppani. Näin voidaan ehkäistä harrastusten drop out -ilmiötä ja kasvattaa hyvinvoivempia ja tasapainoisempia urheilijoita ja kansalaisia”, Uusitalo taustoittaa.

Hyväksyvä ja huomioiva valmennuskulttuuri keskiöön – psykologinen osaaminen urheiluseurojen kilpailuvaltiksi

Yksilöllisyyttä ymmärtävän ja huomioivan valmennuskulttuurin kehittäminen on kasvava kehityssuunta. Monet valmentajat ja seuratoimijat kuitenkin kaipaavat lisää taitoja ja tukea psykologisen puolen kehittämiseen. Tulevaisuudessa panostus psyykkiseen valmennusosaamiseen voikin olla seuroille tärkeä kilpailuvaltti – ja imagotekijä uusia harrastajia houkuteltaessa.

”MindMind®-valmennuksesta on ollut hyötyä valmentajien itsetuntemukseen ja oman valmennusfilosofian löytymiseen. Myös kehitys valmentajien osaamisessa on ollut huima. Valmentajat ymmärtävät paremmin lapsien ajatus-, tunne- ja toimintaketjuja ja osaavat reagoida oikealla tavalla. Tämä näkyy harjoituksissa erityisesti pelaajien keskittymisessä. Myös pukukopissa joukkuehenki on parantunut, koska kaikilla pelaajilla on oma tärkeä rooli joukkueessa”, kuvailee Antti Nevalainen, jääkiekkojoukkue Karhu-Kissojen juniorivalmennuspäällikkö.

Uusitalon tavoitteena onkin juurruttaa MindMind®-valmennus jatkuvaksi osaksi seuratoimintaa, jolloin mielen huomioivaa kulttuuria ylläpidetään ja käyttäjien mukana kehittyvä verkkovalmennus uusitaan säännöllisin väliajoin, aina sen hetkisiin tarpeisiin peilaten.

”Ennen kaikkea yksilölliset piirteet huomioiva valmennustapa ja turvallinen harrastusilmapiiri ovat jokaisen lapsen ja nuoren oikeus – yhtä lailla kuin esimerkiksi aikuisen oikeus työhyvinvointiin”, Uusitalo summaa.

Lisätietoja:

Nina Uusitalo, Aivotaidot-yrittäjä ja valmentaja, neuropsykologian erikoispsykologi (PsL, VET), nina.uusitalo@aivotaidot.fi, p. +358 (0) 40 355 9798

Nina Uusitalo, Aivotaidot Oy, on MindMind® -valmennuskonseptin kehittäjä ja kokenut lasten ja nuorten neuropsykologi. Kuva: Pinja Tuominen, Pinja’s Photography

Lisää artikkeleita

Oppimisstrategiat

Oppimisstrategiat ovat toimintatapoja, joiden avulla uuden opittavan aineksen painaminen muistiin ja muististahaku helpottuvat. Ilman strategiaa oppiminen saattaa jäädä pintatasoiseksi. Oppimisstrategioita opetetaan koulussa, mutta

Aivotaidot kehittyvät ihmissuhteissa

Jokainen vanhempi toivoo lapsensa olevan onnellinen ja menestyvän elämässä. Moni kannustaa lasta hyviin koulusuorituksiin ja kuljettaa harrastuksiin lukuisia kertoja viikossa pysähtymättä pohtimaan,

Aivohuoltoresepti

Aivohuolto puhuttaa nyt lähes kaikissa yhteydenotoissa ja kohtaamisissa. Moni on kovilla työssä ja arjessa. On lomautuksia, uudelleenjärjestelyitä, paljon uuden oppimista, etätöitä, rekrytointikieltoja