"Hyvinvoinnin ja elämässä pärjäämisen kannalta olennaisinta on kyky käyttää aivojaan kokonaisvaltaisesti. Se tarkoittaa kykyä ottaa huomioon aivojen ominaisuudet, hyödyt ja rajoitteet ja oppia käyttämään niitä oikein."

– Nina Uusitalo, Pisamat 2/2020

Nina Uusitalo & Aivotaidot Oy

Aivotaidot Oy:n tavoitteena on tuoda aivotietous osaksi jokaisen suomalaisen arkea ja auttaa siten suomalaisia voimaan paremmin. Autamme tutustumaan omiin aivoin ja mieleen. Tuomme aivotutkimuksen ja psykologian tärkeimmät löydökset lähelle arkea helposti ymmärrettävässä muodossa.

Minä, Nina Uusitalo, olen Aivotaidot Oy:n omistaja. Peruskoulutukseni psykologina ja neuropsykologian erikoispsykologina sekä laaja kokemukseni käytännön työstä monenlaisten asiakasryhmien kanssa antaa minulle kyvyn ymmärtää aivojen toimintaa ja niiden merkitystä hyvinvoinnin, tasapainoisuuden, joustavuuden ja menestyksen taustalla niin teoriassa kuin käytännössäkin.

Nina Uusitalo

Olen kokenut neuropsykologi, kouluttaja, valmentaja ja työnohjaaja. Olen vakuuttunut vuorovaikutuksen valtavasta merkityksestä niin hoidollisissa prosesseissa kuin jokapäiväisessä elämässäkin. Näin korona-aikaan sille on erityiseen suuri tarve ja onneksi saan olla mukana sitä jakamassa. 

Nautin siitä, että saan työssäni tukea ihmisiä oivaltamaan oman elämänsä ja hyvinvointinsa kannalta merkityksellisiä asioita ja kulkea rinnalla, kun ihminen löytää oman polkunsa ja oppii hyödyntämään koko potentiaaliaan. 

Monipuolinen urani lasten ja nuorten neuropsykologina sekä heidän ympärillä olevien verkostojen tukemisen ja ohjaamisen parissa kirkastivat ajatuksen (neuro)psykologisen ymmärryksen arkipäiväistämisen tarpeesta. Siitä syntyi Aivotaidot. Vuosien varrella osaaminen ja ajattelu ovat karttuneet ja jo tuhannet ihmiset ovat osallistuneet Aivotaidot tilaisuuksiin.  

LinkedIn

Asiakkaiden kommentteja Ninan palveluista

Koulutus

Neuropsykologian erikoispsykologi

Psykologian lisensiaatti

Vaativan erityistason neuropsykologi, VET

Neuropsykologian kouluttaja ja työnohjaaja TOHJ

LCF Life Coach®

Vuorovaikutuksen tukemisen menetelmät: VERP, VIG MLL® & Theraplay peruskoulutus

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

ADOS-II, SOTOKU, TOTAKU

Psykologian alan täydennyskoulutus liittyen mm. Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT) ja lyhytterapeuttiseen työskentelyyn