Mielitietous, itsetuntemus ja vuorovaikutustaidot ovat hyvinvoivan ja menestyvän opettamisen ja oppimisen pohja

Aivojen ja mielen hyvinvointia lempeällä vaativuudella

Hyvinvointi, mielentaidot ja MindMind® valmennus

 • MindMind® -verkkovalmennus opettajille ja muille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville
 • Opettajien ja koulun työntekijöiden työnohjaus
 • Ryhmävalmennus
 • Luennot & koulutukset
 • Vanhempainillat
 • Neuropsykologin puhelinkonsultaatio

Koulutukset

Luentoja, koulutuksia ja hyvinvointikokonaisuuksia opettajille, kouluille, opiskelijoille ja vanhempainiltoihin. 

Esimerkkejä koulutuksista:

 • Aivojen kokonaisvaltainen käyttö nykyajan työelämässä / koulussa / lukiossa yhteiskunnassa
 • Lapsen / nuoren aivojen hyvinvointi – Aivohuolto hyvinvoinnin ja oppimisen perustana
 • MindMind® Huomio mieli
 • Menestyvän ja hyvinvoivan opettajan Aivotaidot
 • Aivojen ja psyykkinen kehitys
 • Psyykkinen peruskunto™
 • Aivojen säätelyn taito ja palautuminen
 • Aivojen tarpeet ja kognitiivinen ergonomia opettajan työssä
 • Aivotaidot lukiolaisen arjessa
 • Aivot, oppiminen ja opetusmenetelmät
 • Aivotaidoista apua levottomaan kouluarkeen
 • Aivot, multitaskaus ja oman rajallisuuden sietäminen
 • Vuorovaikutus –tärkein työvälineemme
 • Liikunnan monipuoliset vaikutukset aivoihin
 • Miksi oppimisen pitäisi olla kivaa? – Aivojen näkökulma
 • Aivotaidot aineenopettajan työssä

Neuropsykologin puhelinkonsultaatio

Matalan kynnyksen puhelinkonsultaatio on suunnattu kaikille lasten ja nuorten kanssa toimiville ammattilaisille ja vanhemmille. Puhelinkonsultaatio on kertaluontoinen, käytännönläheinen ja ratkaisukeskeinen pysähtyminen asiakkaan tai perheen pulman äärelle.

Lue lisää: aivotaidot.fi/ajanvaraus/

Työnohjaus

Työskentelytyylini työnohjaajana on ratkaisukeskeinen, kuunteleva, lempeän hyväksyvä ja ammatillista osaamista sekä itseluottamusta tukeva. 

Koulun työntekijöiden työnohjaajana vahvuuteni on erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskentelevien arjen ymmärtäminen sekä monipuoliset kokemukset koulun arjesta koulupsykologina, neuropsykologina, työnohjaajana ja äitinä.

Työnohjauksen tavoitteena voi olla:

 • Neuropsykologisen osaamisen vahvistaminen ja soveltaminen työssä. Keskiössä voivat olla ohjattavan omien asiakastapausten läpikäynti ja/tai työssä usein toistuvat teemat ja niihin tutustuminen ohjattavan työhön liittyen (esim. oppimisvaikeudet, lukivaikeus, autismikirjo, tarkkaavuus)
 • Ammattilaisen psykologisen osaamisen vahvistaminen ja tukeminen
 • Työssä jaksaminen ja työtyytyväisyys
 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi
 • Oman työelämän suunnan kirkastaminen ja sitä kohti kulkemisessa tukeminen
 • Videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus VERP (Video Enhanced Reflective Practice). Menetelmän tavoitteena on tukea ohjattavan kykyä havainnoida ja tutkailla omaa vuorovaikutustaan, vahvistaa vuorovaikutuksen toimivia osa-alueita ja tukea ohjattavaa muutoksessa. VERP pohjautuu VIG MLL®-menetelmään

Palautteita työnohjauksista

Työnohjaus voi toteutua ryhmässä tai yksilöllisenä. Voit koota ryhmän saman alan ammattilaisista, jos omalta työpaikallasi ei ole riittävästi työnohjauksesta kiinnostuneita. Vertaistuki ja muilta oppiminen ovat osoittautuneet monelle tärkeäksi osaksi työnohjausta.

Työnohjaukset toteutetaan pääasiassa etäyhteydellä tai asiakkaan tiloissa pääkaupunkiseudulla. 

Hyvinvointia tukevat verkkovalmennukset

Askeleet hyvinvoinnin polulla

Aivot ovat kehon ja mielen komentokeskuksena hyvinvointimme ytimessä. Opi huomioimaan aivojen terve toiminta kiireen keskellä ja huoltamaan itseäsi. 

Verkkokurssi lisää ymmärrystä ja ohjaa kohti tyydyttävämpää ja stressittömämpää arkea.

Kauniit ja rohkeat aivot -verkkovalmennus

Opi noudattamaan aivojen kokonaisvaltaisen käytön reseptiä ja voi paremmin.

Yrityksille ja ryhmille räätälöityjä kokonaisuuksia mm. livewebinaareja, keskustelualusta ja pakettihinta