Mielitietous, itsetuntemus ja vuorovaikutustaidot ovat hyvinvoivan ja menestyvän ammattilaisen supervoimia

Psyykkistä hyvinvointia ja lempeää vaativuutta!

Mielentaidot, aivojen hyvinvointi ja MindMind® -valmennus

Luennot & koulutukset

Verkkovalmennuksia

Esihenkilöiden ja työntekijöiden työnohjaus

Ryhmävalmennus

Konsultaatiot 

Neuropsykologin puhelinkonsultaatio

Puheenvuorot

Luennot, puheenvuorot ja koulutukset soveltuvat laajalle kuulijakunnalle ja ovat muokattavissa monenlaisiin tilanteisiin. Kaikkiin koulutuksiin voi yhdistellä valmennuksellisia, konsultatiivisia tai työnohjauksellisia elementtejä.

Ole yhteydessä ja muokataan teidän tarpeisiinne sopiva aihe ja laajuus.

Esimerkkejä työhyvinvointiin liittyvistä koulutusaiheista

 • Aivojen kokonaisvaltainen käyttö nykyajan työelämässä
 • Aivojen hyvinvointi – Aivohuolto hyvinvoinnin ja suoriutumisen perustana
 • Menestyvän ja hyvinvoivan asiantuntijan Aivotaidot
 • MindMind® Huomio mieli
 • Psyykkinen peruskunto™
 • Aivojen tarpeet ja kognitiivinen ergonomia
 • Aivojen säätelyn taito ja palautuminen
 • Käytä päätäsi paremmin! – Aivotaidot ja työhyvinvointi
 • Vuorovaikutus –tärkein työvälineemme

Työnohjaus

Työskentelytyylini työnohjaajana on ratkaisukeskeinen, kuunteleva, lempeän hyväksyvä ja ammatillista osaamista sekä itseluottamusta tukeva. 

Työnohjauksen tavoitteena voi olla

 • Työssä jaksaminen ja työtyytyväisyys
 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi
 • Työssä tarvittavan psykologisen osaamisen vahvistaminen ja tukeminen
 • Oman työelämän suunnan kirkastaminen ja sitä kohti kulkemisessa tukeminen
 • Videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus VERP (Video Enhanced Reflective Practice). Menetelmän tavoitteena on tukea ohjattavan kykyä havainnoida ja tutkailla omaa vuorovaikutustaan, vahvistaa vuorovaikutuksen toimivia osa-alueita ja tukea ohjattavaa muutoksessa. VERP pohjautuu VIG MLL®-menetelmään
 • Neuropsykologisen osaamisen vahvistaminen ja soveltaminen ohjattavan työssä esim. psykologina, terapeuttina, opettajana tai valmentajana. Keskiössä voivat olla ohjattavan omien asiakastapausten läpikäynti ja/tai työssä usein toistuvat teemat ja niihin tutustuminen ohjattavan työhön liittyen (esim. oppimisvaikeudet, lukivaikeus, autismikirjo, tarkkaavuus)

Palautteita työnohjauksista

Työnohjaus voi toteutua ryhmässä tai yksilöllisenä. Voit koota ryhmän saman alan ammattilaisista, jos omalta työpaikallasi ei ole riittävästi työnohjauksesta kiinnostuneita. Vertaistuki ja muilta oppiminen ovat osoittautuneet monelle tärkeäksi osaksi työnohjausta.

Työnohjaukset toteutetaan pääasiassa etäyhteydellä tai asiakkaan tiloissa pääkaupunkiseudulla.

Neuropsykologin puhelinkonsultaatio

Matalan kynnyksen puhelinkonsultaatio on suunnattu kaikille lasten ja nuorten kanssa toimiville ammattilaisille ja vanhemmille. Puhelinkonsultaatio on kertaluontoinen, käytännönläheinen ja ratkaisukeskeinen pysähtyminen asiakkaan tai perheen pulman äärelle.

Lue lisää: aivotaidot.fi/ajanvaraus/

Hyvinvointia tukevat verkkovalmennukset

Kauniit ja rohkeat aivot -verkkovalmennus

Opi noudattamaan aivojen kokonaisvaltaisen käytön reseptiä ja voi paremmin.

Yrityksille ja ryhmille räätälöityjä kokonaisuuksia mm. livewebinaareja, keskustelualusta ja pakettihinta

Armoa aivoille. Auta itseäsi voimaan hyvin työssä

Neuropsykologin ja työterveyspsykologin koostama valmennus, joka tukee toimivia työtapoja, armollisuutta itseä kohtaan ja ymmärrystä siitä, millaiset aivoystävälliset työtavat auttavat jaksamaan. 

Teoriavideoita, vinkkejä ja harjoituksia.

Yrityksille ja ryhmille räätälöityjä kokonaisuuksia mm. livewebinaareja ja pakettihinta

Askeleet hyvinvoinnin polulla

Aivot ovat kehon ja mielen komentokeskuksena hyvinvointimme ytimessä. Opi huomioimaan aivojen terve toiminta kiireen keskellä ja huoltamaan itseäsi. 

Verkkokurssi lisää ymmärrystä ja ohjaa kohti tyydyttävämpää ja stressittömämpää arkea.