"“Neurons that fire together, wire together"

– Donald Hebb

Työnohjaus

Työskentelytyylini on ratkaisukeskeinen, kuunteleva, lempeän hyväksyvä ja ammatillista osaamista sekä itseluottamusta tukeva. 

Vahvuutenani on erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskentelevien arjen ymmärtäminen ja (neuro)psykologisen osaamisen tukeminen laajemmaksi osaksi jokapäiväistä työskentelyä.

Työnohjauksen ja valmennuksen tavoitteena voi olla mm. 

 • Ammattilaisen psykologisen osaamisen vahvistaminen ja tukeminen
 • Neuropsykologisen osaamisen vahvistaminen ja soveltaminen ohjattavan työssä esim. psykologina, terapeuttina, opettajana tai valmentajana. Keskiössä voivat olla ohjattavan omien asiakastapausten läpikäynti ja/tai työssä usein toistuvat teemat ja niihin tutustuminen ohjattavan työhön liittyen (esim. oppimisvaikeudet, lukivaikeus, AU-kirjo, ADHD).
 • Työhyvinvointi, työssä jaksaminen ja aivoystävälliset työtavat
 • Videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus VERP (Video Enhanced Reflective Practice). Menetelmän tavoitteena on tukea ohjattavan kykyä havainnoida ja tutkailla omaa vuorovaikutustaan, vahvistaa vuorovaikutuksen toimivia osa-alueita ja tukea ohjattavaa muutoksessa. VERP pohjautuu VIG MLL®-menetelmään

Palautteita työnohjauksista ja valmennuksista

Työnohjaus voi toteutua ryhmässä tai yksilöllisenä. Voit koota ryhmän saman alan ammattilaisista, jos omalta työpaikallasi ei ole riittävästi työnohjauksesta kiinnostuneita. Vertaistuki ja muilta oppiminen ovat osoittautuneet monelle tärkeäksi osaksi työnohjausta.

valmennus

Valmennuksen tavoitteena on tukea valmennettavien hyvinvointia, tavoitteiden kirkastamista ja niiden saavuttamista jokaisen omat yksilölliset tarpeet ja voimavarat huomioiden.

Olen valmentajana lempeä, kuunteleva ja jäsentävä. Valmennus tarjoaakin mahdollisuuden pysähtyä luottavaisesti tärkeiden aihepiirien äärelle ja tutkailla omakohtaisia toiveita ja tarpeita sekä löytää uusia näkökulmia ja mahdollisesti myös toimintasuuntia. 

Valmennus voi toteutua yhden kerran ryhmävalmennuksena, olla pitkä yksilöprosessi tai mitä vain siltä väliltä. Valmennukset rakentuvat aina asiakkaan tarpeiden mukaan niin sisällön kuin kestonkin osalta.

Valmennus pohjautuu ratkaisukeskeisyyteen, positiiviseen psykologiaan ja laajaan psykologiseen sekä neuropsykologiseen osaamiseen sekä kokemukseen.

Valmennus voidaan rakentaa jonkin koulutusaiheen ympärille tai siinä voidaan käsitellä esim. seuraavia aiheita

 • MindMind® Lasten ja nuorten valmentajien valmennus
 • MindMind® Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ryhmävalmennus
 • Aivohuoltoni
 • Aivojen kokonaisvaltainen käyttö
 • Onnellisuus ja menestys -Mitä se minulle tarkoittaa ja miten voin sen saavuttaa
 • Hyvinvointi -Mitä se juuri minulle tarkoittaa ja miten voin sen saavuttaa
 • Oman (työ)elämän suunnan kirkastaminen ja sitä kohti kulkemisessa tukeminen
 • Mielipeilikoulu – Tunne itsesi
 • Säätelyn taito
 • Viisaus & intuitio -Järjen ja tunteen liitto tutuksi
 • Minä kasvattajana
 • Varmuutta vanhemmuuteen
 • Kauniit ja rohkeat aivot -verkkovalmennusta täydentävä valmennus yksilöille ja ryhmille

Valmennus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa, puhelimitse tai videoyhteydellä.

Palautteita valmennuksista

AJANVARAUS

Voit varata ajan etävalmennukseen täältä tai ole yhteydessä nina.uusitalo @ aivotaidot.fi