"“Neurons that fire together, wire together"

– Donald Hebb

Työnohjaus ja valmennus

Työskentelytyylini on ratkaisukeskeinen, kuunteleva, lempeän hyväksyvä ja ammatillista osaamista sekä itseluottamusta tukeva. 

Vahvuutenani on erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskentelevien arjen ymmärtäminen ja (neuro)psykologisen osaamisen tukeminen laajemmaksi osaksi jokapäiväistä työskentelyä.

Työnohjauksen ja valmennuksen tavoitteena voi olla mm. 

  • Ammattilaisen psykologisen osaamisen vahvistaminen ja tukeminen
  • Työhyvinvointi, työssä jaksaminen ja aivoystävälliset työtavat
  • Kokonaisvaltainen hyvinvointi
  • Oman työelämän suunnan kirkastaminen ja sitä kohti kulkemisessa tukeminen
  • Neuropsykologisen osaamisen vahvistaminen ja soveltaminen ohjattavan työssä esim. psykologina, terapeuttina, opettajana tai valmentajana. Keskiössä voivat olla ohjattavan omien asiakastapausten läpikäynti ja/tai työssä usein toistuvat teemat ja niihin tutustuminen ohjattavan työhön liittyen (esim. oppimisvaikeudet, lukivaikeus, AU-kirjo, ADHD).
  • Videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus VERP (Video Enhanced Reflective Practice). Menetelmän tavoitteena on tukea ohjattavan kykyä havainnoida ja tutkailla omaa vuorovaikutustaan, vahvistaa vuorovaikutuksen toimivia osa-alueita ja tukea ohjattavaa muutoksessa. VERP pohjautuu VIG MLL®-menetelmään
Palautteita työnohjauksista ja valmennuksista

Työnohjaus voi toteutua ryhmässä tai yksilöllisenä. Voit koota ryhmän saman alan ammattilaisista, jos omalta työpaikallasi ei ole riittävästi työnohjauksesta kiinnostuneita. Vertaistuki ja muilta oppiminen ovat osoittautuneet monelle tärkeäksi osaksi työnohjausta.

AJANVARAUS

Voit varata ajan etävalmennukseen täältä tai ole yhteydessä nina.uusitalo @ aivotaidot.fi