"“Neurons that fire together, wire together"

– Donald Hebb

Työnohjaus

Työskentelytyylini työnohjaajana on ratkaisukeskeinen, kuunteleva, lempeän hyväksyvä ja ammatillista osaamista sekä itseluottamusta tukeva. 

Työnohjaajana  vahvuutenani on erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskentelevien arjen ymmärtäminen ja (neuro)psykologisen osaamisen tukeminen laajemmaksi osaksi jokapäiväistä työskentelyä.

Työnohjauksen tavoitteena voi olla

  • Työhyvinvointi, työssä jaksaminen ja aivoystävälliset työtavat
  • Kokonaisvaltainen hyvinvointi
  • Oman työelämän suunnan kirkastaminen ja sitä kohti kulkemisessa tukeminen
  • Neuropsykologisen osaamisen vahvistaminen ja soveltaminen ohjattavan työssä esim. psykologina, terapeuttina, opettajana tai valmentajana. Keskiössä voivat olla ohjattavan omien asiakastapausten läpikäynti ja/tai työssä usein toistuvat teemat ja niihin tutustuminen ohjattavan työhön liittyen (esim. oppimisvaikeudet, lukivaikeus, AU-kirjo, ADHD).
  • Ammattilaisen psykologisen osaamisen vahvistaminen ja tukeminen
  • Videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus VERP (Video Enhanced Reflective Practice). Menetelmän tavoitteena on tukea ohjattavan kykyä havainnoida ja tutkailla omaa vuorovaikutustaan, vahvistaa vuorovaikutuksen toimivia osa-alueita ja tukea ohjattavaa muutoksessa. VERP pohjautuu VIG MLL®-menetelmään
Palautteita työnohjauksista

Työnohjaus voi toteutua ryhmässä tai yksilöllisenä. Voit koota ryhmän saman alan ammattilaisista, jos omalta työpaikallasi ei ole riittävästi työnohjauksesta kiinnostuneita. Vertaistuki ja muilta oppiminen ovat osoittautuneet monelle tärkeäksi osaksi työnohjausta.