"“Neurons that fire together, wire together"

– Donald Hebb

Aivotaidot™ haltuun

Aivotaidot ovat juuri sinua varten

Verkkovalmennus

Koulutus

Työnohjaus

Aivotaidot™-valmennus

Neuropsykologin puhelinkonsultaatio

Kirjallisuutta

VERKKOVALMENNUS

MindMind® verkkovalmennukset

Psyykkinen peruskunto™ -valmennus lasten ja nuorten kanssa toimiville

 

Askeleet hyvinvoinnin polulla

Aivot ovat kehon ja mielen komentokeskuksena hyvinvointimme ytimessä. Opi huomioimaan aivojen terve toiminta kiireen keskellä ja huoltamaan itseäsi. 

Verkkokurssi lisää ymmärrystä ja ohjaa kohti tyydyttävämpää ja stressittömämpää arkea.

Kauniit ja rohkeat aivot -verkkovalmennus

Opi noudattamaan aivojen kokonaisvaltaisen käytön reseptiä ja voi paremmin.

Yrityksille ja ryhmille räätälöityjä kokonaisuuksia mm. livewebinaareja, keskustelualusta ja pakettihinta

 

Aivohuolto. Työkirja urheilevan lapsen vanhemmalle

Työkirja herättelee pohtimaan oman urheilevan lapsen Aivohuollon osa-alueiden tilaa ja keinoja sen vahvistamiseen.

 

KoulutuS

Aivotaidot-koulutukset soveltuvat laajalle kuulijakunnalle ja ovat muokattavissa monenlaisiin tilanteisiin. Kaikkiin koulutuksiin voi yhdistellä valmennuksellisia, konsultatiivisia tai työnohjauksellisia elementtejä.

Ole yhteydessä ja muokataan teidän tarpeisiinne sopiva aihe ja laajuus.

Koulutuksia järjestetään asiakkaan tiloissa tai videoyhteydellä.

Esimerkkejä koulutusaiheista

 • Aivojen kokonaisvaltainen käyttö nykyajan työelämässä
 • Menestyvän ja hyvinvoivan asiantuntijan Aivotaidot
 • Psyykkinen peruskunto™
 • Aivotaidot ja opettajan työn tuunaaminen 
 • Aivojen säätelyn taito ja palautuminen
 • Aivojen hyvinvointi
 • Ikääntyvän Aivohuoltoresepti
 • Aivojen tarpeet ja kognitiivinen ergonomia 
 • Älä käytä Aivojasi turhuuksiin
 • Aivotaidot lukiolaisen arjessa
 • Aivohuolto hyvinvoinnin ja oppimisen perustana
 • Aivot, moottori hyvinvointiin ja oppimiseen
 • Aivot, oppiminen ja opetusmenetelmät
 • Aivotaidoista apua levottomaan kouluarkeen
 • Nuoren aivojen hyvinvointi loputtomien mahdollisuuksien maailmassa
 • Käytä päätäsi paremmin! – Aivotaidot ja työhyvinvointi
 • Aivot, multitaskaus ja oman rajallisuuden sietäminen
 • Vuorovaikutus –tärkein työvälineemme
 • Loistavat aivot – Aivohuollon perusteet
 • Liikunnan monipuoliset vaikutukset aivoihin
 • Hyvinvoivaa ja tasapainoista lasta kasvattamassa – Aivotaidot kasvattajan arjessa
 • Miksi oppimisen pitäisi olla kivaa? – Aivojen näkökulma
 • Aivotaidot aineenopettajan työssä
 • Liikunnan monipuoliset vaikutukset lapsen kehitykseen
 • Luovan toiminnan monipuoliset vaikutukset lapsen kehitykseen
 • Leikin monipuoliset vaikutukset lapsen kehitykseen

Työnohjaus

Työskentelytyylini työnohjaajana on ratkaisukeskeinen, kuunteleva, lempeän hyväksyvä ja ammatillista osaamista sekä itseluottamusta tukeva. 

Työnohjaajana  vahvuutenani on erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskentelevien arjen ymmärtäminen ja (neuro)psykologisen osaamisen tukeminen laajemmaksi osaksi jokapäiväistä työskentelyä.

Työnohjauksen tavoitteena voi olla

 • Neuropsykologisen osaamisen vahvistaminen ja soveltaminen ohjattavan työssä esim. psykologina, terapeuttina, opettajana tai valmentajana. Keskiössä voivat olla ohjattavan omien asiakastapausten läpikäynti ja/tai työssä usein toistuvat teemat ja niihin tutustuminen ohjattavan työhön liittyen (esim. oppimisvaikeudet, lukivaikeus, AU-kirjo, ADHD)
 • Ammattilaisen psykologisen osaamisen vahvistaminen ja tukeminen lasten harrastustoiminnassa
 • Työssä jaksaminen ja työtyytyväisyys
 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi
 • Oman työelämän suunnan kirkastaminen ja sitä kohti kulkemisessa tukeminen
 • Videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus VERP (Video Enhanced Reflective Practice). Menetelmän tavoitteena on tukea ohjattavan kykyä havainnoida ja tutkailla omaa vuorovaikutustaan, vahvistaa vuorovaikutuksen toimivia osa-alueita ja tukea ohjattavaa muutoksessa. VERP pohjautuu VIG MLL®-menetelmään

Palautteita työnohjauksista

Työnohjaus voi toteutua ryhmässä tai yksilöllisenä. Voit koota ryhmän saman alan ammattilaisista, jos omalta työpaikallasi ei ole riittävästi työnohjauksesta kiinnostuneita. Vertaistuki ja muilta oppiminen ovat osoittautuneet monelle tärkeäksi osaksi työnohjausta.

AIVOTAIDOT™ -VALMENNUS

Valmennuksen tavoitteena on tukea valmennettavien hyvinvointia, tavoitteiden kirkastamista ja niiden saavuttamista jokaisen omat yksilölliset tarpeet ja voimavarat huomioiden.

Olen valmentajana lempeä, kuunteleva ja jäsentävä. Valmennus tarjoaakin mahdollisuuden pysähtyä luottavaisesti tärkeiden aihepiirien äärelle ja tutkailla omakohtaisia toiveita ja tarpeita sekä löytää uusia näkökulmia ja mahdollisesti myös toimintasuuntia. 

Valmennus voi toteutua yhden kerran ryhmävalmennuksena, olla pitkä yksilöprosessi tai mitä vain siltä väliltä. Valmennukset rakentuvat aina asiakkaan tarpeiden mukaan niin sisällön kuin kestonkin osalta.

Valmennus pohjautuu ratkaisukeskeisyyteen, positiiviseen psykologiaan ja laajaan psykologiseen sekä neuropsykologiseen osaamiseen sekä kokemukseen.

Valmennus voidaan rakentaa jonkin koulutusaiheen ympärille tai siinä voidaan käsitellä esim. seuraavia aiheita

 • Kauniit ja rohkeat aivot -verkkovalmennusta täydentävä valmennus yksilöille ja ryhmille
 • MindMind® Lasten ja nuorten urheiluvalmentajien valmennusryhmä 
 • Aivohuoltoni
 • Aivojen kokonaisvaltainen käyttö
 • Onnellisuus ja menestys -Mitä se minulle tarkoittaa ja miten voin sen saavuttaa
 • Hyvinvointi -Mitä se juuri minulle tarkoittaa ja miten voin sen saavuttaa
 • Mielipeilikoulu – Tunne itsesi
 • Säätelyn taito
 • Viisaus & intuitio -Järjen ja tunteen liitto tutuksi
 • Minä kasvattajana
 • MindMind® Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ryhmävalmennus
 • Varmuutta vanhemmuuteen

Valmennus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa, puhelimitse tai videoyhteydellä.

Palautteita valmennuksista

Neuropsykologin puhelinkonsultaatio

Matalan kynnyksen puhelinkonsultaatio on suunnattu kaikille lasten ja nuorten kanssa toimiville ammattilaisille ja vanhemmille. Puhelinkonsultaatio on kertaluontoinen, käytännönläheinen ja ratkaisukeskeinen pysähtyminen asiakkaan tai perheen pulman äärelle.

Lue lisää: aivotaidot.fi/ajanvaraus/

Kirjallisuutta

Aivotaidot Käytä pääsi paremmin -kirja julkaistiin syksyllä 2017 Gummeruksen toimesta. 2021 kirjasta ilmestyi jo 3.painos. Kirja on saanut paljon positiivista huomiota.

”Aivotaidot -kirja esittelee edellisiä niukemmin uuden aivotutkimuksen löydöksiä. Yhtään lähdeviitettäkään kansien välistä ei löydy. Sitä vastoin kirjasta paistaa kirjoittajien käytännön tuntuma psykologeina ja kouluttajina. He osaavat tunnistaa ja käsitellä erilaisia psykologisia haasteita, joita aikuiset ja lapset kohtaavat. Moni lukija epäilemättä bongaa kirjasta omia ongelmiaan ja luultavasti myös ratkaisuja niihin.”  Tiede 9/2017

uutiskirje

Tilaa uutiskirje ja saat tiedon tulevista Aivotaidot tuotteista ja tilaisuuksista.